FAQ

Zbog čega kompanije koriste usluge Trenkwaldera?

Trenkwalder je stručnjak u području kadrovskih usluga. Naše usluge obuhvaćaju cijelu lepezu kadrovskih usluga od oglašavanja, selekcije, zapošljavanja do obračuna plaća. Outsourcingom raznih domena ljudskih resursa, kompanije se mogu više fokusirati na svoje poslovanje i uštediti resurse. Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu, možemo kompanijama pružiti adekvatnu uslugu.

Što je kadrovsko savjetovanje?

Preko 2,650 klijenata surađuje s nama i daju nam svoje puno povjerenje u potrazi za kadrovima i selekciji. Preuzimamo cijeli selekcijski proces i provodimo predselekciju temeljenu na dogovorenim kriterijima. Međutim, klijent donosi završnu odluku vezanu za odabir kandidata.

Što je privremeno zapošljavanje?

Radnik koji je privremeno zaposlen je zaposlenik Trenkwaldera koji je ustupljen na rad kod klijenta. Trenkwalder osigurava odgovarajuće prijave kandidata vezane za zdravstveno i mirovinsko osiguranje te radniku u suradnji s klijentom isplaćuje plaću. Privremeno zapošljavanje je zastupljeno i traženo u svim industrijama, a njegovo trajanje varira ovisno o potrebama klijenta.