Podatci

Trenkwalder kadrovske usluge d.o.o.
Radnička cesta 27

10000 Zagreb
Hrvatska

E-mail: infocroatia@trenkwalder.com
T: +385 (0) 1 463 38 85

Porezni br.: HR49710114560
Matični br.: 01727508
ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK d.d.: 2400200-61100286171
SWIFT CODE: ESBCHR22
IBAN: HR9124020061100286171

Registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu MBS: 080460539, s danom upisa 12.03.2003 g.
Visina uplaćenog temeljnog kapitala 153.000,00 kn.
Upisani u evidenciju Ministarstava rada i socijalne skrbi  KLASA 102-02/14-04/02; URBROJ: 524-04-02-01/2-14-3; upisan pod brojem: 79/14.

 

Trenkwalder za privremeno zapošljavanje d.o.o.
Radnička cesta 27

10000 Zagreb
Hrvatska

E-mail: infocroatia@trenkwalder.com
T: +385 (0) 1 463 38 85

Porezni br.: HR19471065813
Matični br.: 01788698
ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK d.d.: 2402006-1100296798
SWIFT CODE: ESBCHR22
IBAN: HR8824020061100296798

Registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu MBS: 080475970, s danom upisa 14.11.2003 g.
Visina uplaćenog temeljnog kapitala 37.000,00 kn.
Upisani u evidenciju Ministarstava rada i socijalne skrbi  KLASA 102-02/03-05/03; URBROJ: 524-04/1-03-2; upisan pod  brojem: 3/03.